Wyróżniająca ocena instytucjonalna PKA dla WPiPs

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).

Na przyznanie wyróżniającej oceny instytucjonalnej miały wpływ między innymi: funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, rozwój bazy dydaktycznej i naukowej, jakość kształcenia na studiach podyplomowych, a także współdziałanie z otoczeniem i współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi. Wydział Pedagogiki i Psychologii spełnił również w pełni kryteria odnoszące się do efektywności polityki kadrowej, funkcjonowania systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz jakości kształcenia na studiach III stopnia.

Na przyznanie wyróżniającej oceny miały wpływ między innymi: funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, rozwój bazy dydaktycznej i naukowej, jakość kształcenia na studiach podyplomowych, a także współdziałanie z otoczeniem i współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi. Wydział Pedagogiki i Psychologii w pełni spełnił również kryteria odnoszące się do efektywności polityki kadrowej, funkcjonowania systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz jakości kształcenia na studiach III stopnia.

Najwyższa ocena PKA przyznawana jest na okres ośmiu lat i dla WPiPs obowiązywała będzie do roku akademickiego 2024/2025.

W imieniu Biura ds. Jakości Kształcenia serdecznie gratulujemy władzom oraz całej społeczności akademickiej Wydziału Pedagogiki i Psychologii tego osiągnięcia.

Nowe rozporządzenie MNiSW w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał nowe rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.
Zostało ono wczoraj opublikowane w Dzienniku Ustaw dn. 15 lutego 2017 i weszło w życie począwszy od 16 lutego 2017 r.

Spotkanie dotyczące zmian w programach kształcenia oraz systemu USOS

Zapraszamy na spotkanie dotyczące zmian w programach kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 oraz możliwości systemu USOS, które odbędzie się 24 lutego 2017 o godz. 10.00 w Auli nr 3 na Wydziale Prawa i Administracji. (więcej…)

Nowa uchwała ws. wytycznych w zakresie planów studiów i programów kształcenia

Informujemy, że Senat Uniwersytetu Śląskiego przyjął uchwałę nr 51 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i programów kształcenia (http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-512017). (więcej…)

Nowe kryteria oceny programowej PKA

Informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna dokonała nowelizacji swojego Statutu, przyjmując nowe kryteria oceny programowej. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.pka.edu.pl/2017/01/04/uchwala-pka-sprawie-statutu-komisji/

Wyniki ankiety 2015/2016

Poniżej publikujemy zbiorcze wyniki ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego dla poszczególnych jednostek za rok 2015/2016.

Nowe warunki prowadzenia studiów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał nowe rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiówWchodzi ono w życie z dniem 1 października 2016 r.

Nowe rozporządzenia MNiSW

Ukazały się dwa nowe rozporządzenia MNiSW:

Spotkanie poświęcone priorytetom w kształceniu na Uniwersytecie Śląskim w kadencji 2016-2020

W środę 28 września 2016 r. o godz. 10.00 w auli nr 3 na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się spotkanie poświęcone priorytetom w kształceniu na Uniwersytecie Śląskim. Dla grona pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za organizację dydaktyki, spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat najważniejszych celów i wyzwań dotyczących kształcenia, zarówno w perspektywie nowego roku akademickiego, jak i obecnej kadencji 2016–2020.

W spotkaniu uczestniczyć będą: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, a także przewodniczący uczelnianych komisji i zespołów zajmujących się kształceniem oraz pełnomocnicy rektora odpowiedzialni na sprawy dydaktyczne.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni są pracownicy uczelni zaangażowani w prace związane z organizacją dydaktyki, w szczególności dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów i ich zastępcy ds. dydaktycznych, pełnomocnicy ds. jakości kształcenia, kierownicy studiów oraz koordynatorzy programów kształcenia. Dla osób rozpoczynających pełnienie funkcji organizacyjnych związanych z dydaktyką spotkanie będzie również okazją do nawiązania kontaktów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o potwierdzenie obecności do 26 września 2016 r. drogą elektroniczną – adres e-mail: przemyslaw.grzonka@us.edu.pl.

Konsultacje społeczne projektów nowych rozporządzeń MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konsultacje społeczne projektów siedmiu rozporządzeń:

Termin konsultacji upływa 22 sierpnia br.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW.