Nowe kryteria oceny programowej PKA

Informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna dokonała nowelizacji swojego Statutu, przyjmując nowe kryteria oceny programowej. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.pka.edu.pl/2017/01/04/uchwala-pka-sprawie-statutu-komisji/

Wyniki ankiety 2015/2016

Poniżej publikujemy zbiorcze wyniki ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego dla poszczególnych jednostek za rok 2015/2016.

Nowe warunki prowadzenia studiów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał nowe rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiówWchodzi ono w życie z dniem 1 października 2016 r.

Nowe rozporządzenia MNiSW

Ukazały się dwa nowe rozporządzenia MNiSW:

Spotkanie poświęcone priorytetom w kształceniu na Uniwersytecie Śląskim w kadencji 2016-2020

W środę 28 września 2016 r. o godz. 10.00 w auli nr 3 na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się spotkanie poświęcone priorytetom w kształceniu na Uniwersytecie Śląskim. Dla grona pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za organizację dydaktyki, spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat najważniejszych celów i wyzwań dotyczących kształcenia, zarówno w perspektywie nowego roku akademickiego, jak i obecnej kadencji 2016–2020.

W spotkaniu uczestniczyć będą: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, a także przewodniczący uczelnianych komisji i zespołów zajmujących się kształceniem oraz pełnomocnicy rektora odpowiedzialni na sprawy dydaktyczne.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni są pracownicy uczelni zaangażowani w prace związane z organizacją dydaktyki, w szczególności dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów i ich zastępcy ds. dydaktycznych, pełnomocnicy ds. jakości kształcenia, kierownicy studiów oraz koordynatorzy programów kształcenia. Dla osób rozpoczynających pełnienie funkcji organizacyjnych związanych z dydaktyką spotkanie będzie również okazją do nawiązania kontaktów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o potwierdzenie obecności do 26 września 2016 r. drogą elektroniczną – adres e-mail: przemyslaw.grzonka@us.edu.pl.

Konsultacje społeczne projektów nowych rozporządzeń MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konsultacje społeczne projektów siedmiu rozporządzeń:

Termin konsultacji upływa 22 sierpnia br.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW.