Home » Ankieta oceny pracy nauczyciela akademickiego

Ankieta oceny pracy nauczyciela akademickiego

Ankieta oceny pracy nauczyciela akademickiego została wprowadzona zarządzeniem nr 85 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego, w miejsce wcześniejszej ankiety oceny zajęć dydaktycznych, którą wykorzystywano w latach 2009-2015. Służy ona do pozyskiwania opinii studentów i doktorantów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.