Home » Ankieta poziomu satysfakcji osób kończących studia

Ankieta poziomu satysfakcji osób kończących studia

Ankieta poziomu satysfakcji osób kończących studia przeprowadzana jest elektronicznie w programie Ankieter poprzez system USOSweb. W badaniu biorą udział studenci kończący studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Informacje przekazane w ankiecie przez respondentów są analizowane przez Biuro ds. Jakości Kształcenia i udostępniane Władzom Uniwersytetu oraz Wydziałów.

Ankieta służy pozyskaniu opinii osób kończących studia, satysfakcji ze zdobytych na studiach wiedzy i umiejętnościach, programie kształcenia studiowanego kierunku, warunkach studiowania oraz planach w zakresie ewentualnego dalszego kształcenia. Ankieta jest anonimowa. Udział w badaniu jest dobrowolny.