Home » Dokumentacja KRK

Dokumentacja KRK

Dokumentacja programu kształcenia:

Stosownie do przepisów uchwały Senatu UŚ oraz zarządzenia Rektora UŚ dokumentację programu kształcenia sporządza się oraz modyfikuje z wykorzystaniem Karty kierunku. Wersja dokumentacji do wydruku generowana jest za pomocą systemu.
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, która planuje rozpoczęcie prac nad opracowywaniem programu kształcenia nowego kierunku, profilu, formy, poziomu lub specjalności studiów, w celu umożliwienia edycji w Karcie kierunku przekazuje informację o tym do Działu Kształcenia z wykorzystaniem niniejszych formularzy:

Rodzaje zajęć:

Opracowany przez Zespół ds Dydaktyki Akademickiej słowniczek rodzajów zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach stosownie do §9 ust. 1 uchwały nr 51/2017 Senatu UŚ.

Pozostała dokumentacja:

Opisy modułów i sylabusy:

Przykładowe wzory wypełnienia sylabusów:
Zastrzegamy, iż wydziały mają prawo dostosować sposób wypełnienia sylabusów w sposób odpowiadający ich potrzebom i specyfice prowadzonych przez nie kierunków studiów, a podane przykłady to jedynie sugestia, jak można to zrobić.