Home » Materiały

Materiały

Nowy wzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału wraz z załącznikami uzupełniającymi

Wzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału

Powyższe dokumenty zostały opracowane i przyjęte przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia na posiedzeniu w dn. 23 października 2017 r. jako podstawa do opracowania i przyjęcia przez rady wydziałów uchwał w sprawie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, które będą dostosowane do specyfiki poszczególnych jednostek.

Dokumenty uzupełniające

Powyższe dokumenty, opracowane i przyjęte przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, mają charakter wzorów, które jednostki mogą modyfikować zgodnie ze swoją specyfiką.

 

 

 

Materiały archiwalne

Rekomendowany zestaw dokumentów wytwarzanych w ramach WSZJK: