Home » Aktualności » Nowa uchwała ws. wytycznych w zakresie planów studiów i programów kształcenia

Nowa uchwała ws. wytycznych w zakresie planów studiów i programów kształcenia

Informujemy, że Senat Uniwersytetu Śląskiego przyjął uchwałę nr 51 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i programów kształcenia (http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-512017).

Uchwała jest podstawą do dostosowania programów kształcenia wszystkich prowadzonych w Uczelni kierunków studiów do przepisów wynikających z rozporządzeń MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów oraz w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8.