Home » Aktualności » Nowe kryteria oceny programowej PKA

Nowe kryteria oceny programowej PKA

Informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna dokonała nowelizacji swojego Statutu, przyjmując nowe kryteria oceny programowej. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.pka.edu.pl/2017/01/04/uchwala-pka-sprawie-statutu-komisji/