Home » Aktualności » Nowy wzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału

Nowy wzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału

Nowy wzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału wraz z załącznikami uzupełniającymi takimi jak:

  • Protokół z analizy pracy dyplomowej i jej recenzji
  • Lista spraw do poruszenia na spotkaniu z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na kierunku studiów
  • Lista spraw do poruszenia na spotkaniu ze studentami kierunku studiów
  • Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych