Home » Aktualności » Ocena jakości kształcenia w roku akademickim 2015-2016

Ocena jakości kształcenia w roku akademickim 2015-2016

Senat Uniwersytetu Ślaskiego na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017 r. w uchwale nr 71 przyjął przygotowaną przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia i przedstawioną przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dr. hab. Mariusza Jagielskiego ocenę jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2015/2016.