Home » Pełnomocnicy ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnicy ds. Jakości Kształcenia

Dr. hab. Mariusz Jagielski – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020, przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i pracownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych Kierunku: Prawo, był członkiem senackiej Komisji ds. kształcenia oraz Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji.

Pełnomocnicy minionych kadencji:

Dr. hab. Alfred Czogała – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016, przewodniczący Uczelnianego Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, a następnie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, twórca i główny architekt Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim. Jest doktorem habilitowanym nauk matematycznych i pracownikiem Zakładu Algebry i Teorii Liczb w Instytucie Matematyki UŚ. Pełnił również m.in. funkcję Prodziekana ds. Matematyki i był członkiem Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji.

Prof. dr hab. Aldona Skudrzyk – Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania Systemu Bolońskiego (w latach 2009-2012) a w kadencji 2012-2016 Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji i Przewodnicząca Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Jest profesorem nauk humanistycznych i pracownikiem Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ. Pełniła również w latach 2008-2016 funkcję Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia, była Wiceprzewodniczącą senackiej Komisji ds. kształcenia oraz członkiem Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.