Home » Aktualności » Spotkanie dotyczące zmian w programach kształcenia oraz systemu USOS

Spotkanie dotyczące zmian w programach kształcenia oraz systemu USOS

Zapraszamy na spotkanie dotyczące zmian w programach kształcenia od roku akademickiego 2017/2018 oraz możliwości systemu USOS, które odbędzie się 24 lutego 2017 o godz. 10.00 w Auli nr 3 na Wydziale Prawa i Administracji.

Spotkanie składać się będzie z trzech części:

  1. Możliwości i zastosowania systemu USOS w organizacji dydaktyki (m.in. tematy obsługi pensum dydaktycznego, sposobów rejestracji studentów, systemu e-podań, kontaktu mailowego ze studentami przez USOS);
  2. Zmiany w programach kształcenia wynikające z uchwały 51/2017 oraz kwestie do przemyślenia w kontekście nowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
  3. Czas na pytania i dyskusję.

W spotkaniu udział wezmą Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, a także przewodniczący uczelnianych komisji i zespołów zajmujących się kształceniem oraz pełnomocnicy Rektora odpowiedzialni na sprawy dydaktyczne oraz przedstawiciele Działu Kształcenia i Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów.

Do udziału w spotkaniu uprzejmie zapraszamy wszystkie osoby odpowiedzialne za organizację dydaktyki i doskonalenie programów kształcenia, w szczególności prodziekanów, pełnomocników dziekanów ds. jakości kształcenia, zastępców dyrektorów instytutów, kierowników studiów, koordynatorów programów kształcenia, członków zespołów ds. jakości kształcenia odpowiedzialnych za doskonalenie programów kształcenia etc.

Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności w terminie do 20 lutego 2017 r. drogą mailową na adres: przemyslaw.grzonka@us.edu.pl. Z uwagi na obszerny program prosimy o zarezerwowanie sobie większej ilości czasu (ok. 4 godz.).