Home » Posts tagged 'nauczyciele akademiccy'

Tag Archives: nauczyciele akademiccy

Zarządzenie w sprawie pensum w USOS

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego wydał zarządzenie nr 111 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni, planowania, dokumentowania i sposobu rozliczania pensum, godzin ponadwymiarowych i zleconych oraz praktyk zawodowych doktorantów na studiach prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Nowe zarządzenia Rektora UŚ

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego wydał następujące zarządzenia regulujące sprawy kształcenia i organizacji dydaktyki w Uniwersytecie Śląskim:

Uchwała nr 112 Senatu UŚ w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz liczebności grup zajęciowych

Senat Uniwersytetu Śląskiego na posiedzeniu w dniu 30 maja 2017 r. przyjął uchwałę nr 112 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także ustalania liczebności grup zajęciowych.