Home » Posts tagged 'zarządzenie'

Tag Archives: zarządzenie

Zarządzenie w sprawie pensum w USOS

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego wydał zarządzenie nr 111 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni, planowania, dokumentowania i sposobu rozliczania pensum, godzin ponadwymiarowych i zleconych oraz praktyk zawodowych doktorantów na studiach prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Nowe zarządzenia Rektora UŚ

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego wydał następujące zarządzenia regulujące sprawy kształcenia i organizacji dydaktyki w Uniwersytecie Śląskim:

Zarządzenie nr 73 Rektora UŚ w sprawie organizacji zajęć z wychowania fizycznego

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ślaskiego w dniu 30 maja 2017 r. wydał zarządzenie nr 73 w sprawie organizacji zajęć z wychowania fizycznego.