Home » Aktualności » Uchwała nr 112 Senatu UŚ w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz liczebności grup zajęciowych