Home » Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 • dr Aniela Różańska – przewodnicząca;
 • dr hab. Bogusław Dziadzia;
 • dr hab. Dorota Sieroń-Galusek;
 • dr Magdalena Bełza;
 • dr Barbara Chojnacka-Synaszko;
 • dr Anna Drożdż;
 • dr Sylwia Wrona;
 • mgr Renata Greń;
 • mgr Agnieszka Pyszny;
 • przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Wydziału Filologicznego

 • dr hab. prof. UŚ Mirosława Michalska-Suchanek – Przewodnicząca;
 • dr Przemysław Piwowarczyk – Zastępca Przewodniczącej;
 • dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak – Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. Anna Kałuża – Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku filologia polska;
 • dr hab. Grzegorz Olszański – Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku sztuka pisania;
 • dr Ewa Biłas-Pleszak – Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa;
 • dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku antropologia języka i komunikacji;
 • dr Magdalena Kempna-Pieniążek – Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku kulturoznawstwo;
 • dr Anna Maj – Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku kultury mediów;
 • dr hab. prof. UŚ Anna Kucz – Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach: filologia klasyczna i mediteranistyka;
 • dr Karol Makles – Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo i informacja w instytucjach e-społeczeństwa;
 • prof. dr hab. Małgorzata Kita – Przewodnicząca Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku: międzynarodowe studia polskie;
 • dr Wacław Miodek – Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku filologia germańska oraz kierunku filologia, specjalność Europejskie Studia Leksykograficzne (EMLex);
 • dr Monika Grotek – Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach: filologia angielska;
 • dr Marta Mamet- Michalkiewicz – Wiceprzewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku: filologia angielska;
 • dr Monika Sułkowska – Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach: filologia;
 • dr Lidia Mięsowska – Wiceprzewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach: filologia;
 • dr Magdalena Błaszak – Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach: filologia słowiańska;
 • Kierownicy prowadzonych na Wydziale studiów podyplomowych;
 • Reprezentant Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego;
 • Reprezentant Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji

 • dr hab. Jarosław Zagrodnik – pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, przewodniczący Zespołu;
 • dr hab Sławomir Tkacz – wiceprzewodniczący Zespołu, odpowiedzialny za reprezentowanie kierunku „Prawo”;
 • dr hab. Dorota Łobos-Kotowska – wiceprzewodnicząca Zespołu, odpowiedzialna za reprezentowanie kierunku „Administracja”;
 • dr Witold Kurowski – wiceprzewodniczący Zespołu, odpowiedzialny za reprezentowanie kierunku „Przedsiębiorczość”;
 • dr hab. Marek Leśniak;
 • dr hab. Olga Sitarz;
 • dr hab. Grzegorz Żmij;
 • dr Marcin Janik;
 • mgr Ewa Olejarczyk;
 • mgr Sylwia Ławrentjew;
 • mgr Dawid Gregorczyk;
 • mgr Paweł Króliczek – przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów;
 • Kinga Woźniak – przedstawicielka Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego;
 • Prodziekan odpowiedzialny za sprawy kształcenia;
 • Kierownik studiów III stopnia.