Home » Aktualności » Zarządzenie nr 73 Rektora UŚ w sprawie organizacji zajęć z wychowania fizycznego